top of page
ddd.jpg

Petra Sluková

bez politické příslušnosti

Praha 8 je mým domovem od roku 1975 až dosud – dětství jsem strávila v Bohnicích, dospělost v Libni.
Vystudovala jsem ekonomku, pracovala ve správě nemovitostí, posledních dvacet let pracuji jako referentka majetkového odboru MČ P1.

  • Facebook

Jak pomůžu Praze 8?

expert na efektivní využití nemovitostí

Zaměřím se na pestřejší a transparentnější bytovou politiku, která je pro mě prioritou. Ráda bych zrevidovala současný stav bytového fondu s důrazem na jeho opravování a aktivní a srozumitelné spravování, např. formou startovacích bytů pro mladé, omezujících nabídek pouze pro místní občany, i nabídek otevřených.
Za samozřejmý pokládám veřejný a transparentní přehled nebytových prostor a jejich pronajímání s ohledem na základní občanskou vybavenost.
Zároveň mohu slíbit proaktivní komunikaci mezi radnicí a obyvateli Osmičky, protože bych si velmi přála, aby pro vás nebyl úřad strašákem a úředník nepřítelem.

Moje motto

"Změnou, kterou hledáme, se musíme stát my sami." 

bottom of page